Jong in Halle

Infoavond ‘Rust in je gezin’

 Een kind kan soms heel druk zijn. Druk in het gedrag of druk in het hoofd, door veel gedachten en gevoelens. Dat maakt het moeilijk om bijvoorbeeld in te slapen, rustig huiswerk te maken of rustig samen te spelen.

Samen zoeken we naar concrete handvatten om anders om te gaan met overprikkeling en driftbuien, maar leer je bovenal hoe je op een heel speelse manier het zelfvertrouwen van je kind kunt versterken.

Lees meer

Halle blijft initiatieven nemen om leerachterstand onderwijs te beperken

De coronamaatregelen hebben een grote impact op de manier waarop heel wat kinderen en jongeren onderwijs volgen. Het onderwijs verloopt nu al over twee schooljaren helemaal anders dan normaal. Helaas gaat daar voor sommige kinderen en jongeren een leerachterstand mee gepaard. Om de leerachterstand in het onderwijs zoveel mogelijk te beperken, blijft de dienst Kinderen & Jongeren tal van initiatieven nemen. Zo willen we onderwijskloof tussen de sociaal sterkere en sociaal zwakkere kinderen in onze stad beperken en elk kind de beste kans geven op slagen.

Lees meer

Infoavond ‘Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren met ASS’ door CM

Moeilijk gedrag heeft vele gezichten. Sommige kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis (ASS) reageren zeer explosief, anderen keren zich in zichzelf. Het is niet altijd evident om dit gedrag te begrijpen. Is je kind moeilijk of heeft hij/zij het moeilijk? Wil hij niet of kan hij niet? Wat heeft zij nodig? Wat kun je doen om haar beter te begrijpen en te helpen? Tijdens deze infosessie vertrekken we vanuit het gedrag dat het kind stelt en leer je verder kijken. Deze avond is gericht op (groot)ouders van kinderen en jongeren (6-17 jaar) met ASS.

Lees meer

Buitenspeeldag - woensdag 21 april 21

Je kent de Buitenspeeldag toch al? Deze dag zet kinderen en jongeren aan om buiten te sporten en spelen dicht bij hun eigen woonplaats en omgeving.

Deze 14de editie wordt wel een hele speciale, omdat er geen grootste events kunnen georganiseerd worden. Daarom sturen we je zelf op pad, op ontdekking!

Lees meer

Je kind inschrijven in een basisschool


Je kind inschrijven voor het basisonderwijs ?‍?? Eerst online aanmelden!?


Is jouw kind geboren in 2019 en mag het volgend schooljaar voor het eerst naar school? Of wil je kind van school veranderen? Dan moet je het eerst aanmelden via het centraal aanmeldingsregister (CAR).

Lees meer

Buurthuis Ommekaar

Buurthuis Ommekaar in Buizingen is een Welzijnsschakel en werkt, samen met vele partnerorganisaties, aan lokale armoedebestrijding. Ze biedt mensen uit de buurt een plek waar ze terecht kunnen. De bezoekers van het buurthuis kunnen er op eenvoudige wijze terecht voor het praatcafé, sociale kruidenier, tweedehandswinkel, moestuin,…  In Buurthuis Ommekaar is iedereen welkom.

Lees meer

Pagina's