Halle blijft initiatieven nemen om leerachterstand onderwijs te beperken

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op de manier waarop heel wat kinderen en jongeren onderwijs volgen. Het onderwijs verloopt nu al over twee schooljaren helemaal anders dan normaal. Helaas gaat daar voor sommige kinderen en jongeren een leerachterstand mee gepaard. Om de leerachterstand in het onderwijs zoveel mogelijk te beperken, blijft de dienst Kinderen & Jongeren tal van initiatieven nemen. Zo willen we onderwijskloof tussen de sociaal sterkere en sociaal zwakkere kinderen in onze stad beperken en elk kind de beste kans geven op slagen.

Als studentenstad probeert de dienst Kinderen & Jongeren de Halse scholen maximaal te ondersteunen met verschillende acties. We zetten ze graag op een rijtje:

Aankoop 100 laptops

Om elke leerling de kans te geven om afstandsonderwijs te kunnen volgen, kocht de stad zelf 100 laptops aan die gratis ter beschikking gesteld worden van de verschillende Halse scholen.

Opstart tweede editie van het leerbuddyproject

Zo’n 75 kinderen en jongeren kregen ook dit schooljaar een ‘leerbuddy’ die hen helpt bij hun schoolwerk en ook ondersteunt op vlak van vrije tijd en welzijn. De vraag is hier veel groter dan het aanbod. De stad en scholen zoeken naar manieren om het project nog verder uit te breiden.

Opstart project ‘Taalbuddy’s in de klas’

Na de paasvakantie nemen twee basisscholen deel aan een lerend netwerk met als doel het uitwerken van een taalbuddyproject. Deze taalbuddy’s gaan tijdens de lessen gericht aan de slag met anderstalige leerlingen en ondersteunen zo de leerkrachten. De concrete uitwerking van dit project zal nadien als inspiratie gedeeld worden met de andere Halse basisscholen.  Dit project loopt in samenwerking met het LOP (Lokaal Overleg Platform), de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel en de partner Schoolmakers. 

Podcast ‘leren leren’ 

Deze podcast is vooral gericht naar de studenten uit het secundair onderwijs. Via deze podcast krijgen studenten de nodige tools om zich goed te organiseren en voor te bereiden bij het afstandsonderwijs, studeren op eigen houtje en de examens. We houden de podcast ter beschikking tot eind juni 2021. De keuze voor een podcast is een bewuste keuze, om zo laagdrempelig mogelijk te zijn en aan te sluiten op de leefwereld van deze jongeren.

Cursus digitale vaardigheden

In samenwerking met Centrum voor Basiseducatie worden er cursussen georganiseerd waarbij laaggeschoolde ouders leren werken met de digitale schoolplatformen via de computer. Op die manier worden zij meer betrokken bij de school van hun kind(eren) en kunnen zij alles beter verstaan, wat het kind natuurlijk ook ten goede komt.

Organisatie van noodopvang

Door de coronacrisis waren verschillende opvanginitiatieven de voorbije vakanties gesloten. Ook werden schoolvakanties (paas- & herfstvakantie 2020) soms verlengd of aangepast om de besmettingscijfers onder controle te houden. Maar uiteraard kan niet iedere ouder meteen voor opvang zorgen. Deze ouders proberen we zoveel mogelijk te ontzorgen door noodopvang te organiseren.

Organisatie van de crisiscel onderwijs

Via de crisiscel onderwijs zorgen we voor een uniforme aanpak van de coronacrisis in de Halse scholen en zoeken we samen naar oplossingen. Zo komen we tot een gezamenlijk standpunt dat door alle scholen wordt gedragen. We houden daarmee ook vinger aan de pols om clusters van besmettingen snel te kunnen detecteren en erop te kunnen ingrijpen.

Logistieke ondersteuning van de scholen

Indien nodig en waar mogelijk helpt de stad scholen door o.a. extra lokalen, ontsmettingsproducten, nadarhekken en andere benodigdheden aan te bieden, zodat de scholen zeker alle voorzorgsmaatregelen kunnen uitrollen.

 

De stad blijft in overleg met de scholen om zoveel mogelijk aan hun noden tegemoet te komen. Het werk zit er echter nog lang niet op. We verwachten ook de komende jaren nog heel wat werk om scholen en leerlingen te ondersteunen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Terug naar overzicht