Begeleiding en hulpverlening

 

Heb je als ouder of kind nood aan begeleiding of hulp bij bepaalde problemen? Bij onderstaande organisaties kan je terecht.

 
 
 
 

Begeleid wonen

Dagcentrum De Wip

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus

De Okkernoot

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Passant

Pleegzorg