De Okkernoot

 

De Okkernoot is een erkende en vergunde zorgaanbieder die kinderen en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking ondersteunt. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een autismespectrumstoornis en/of verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. De Okkernoot staat voor kwalitatieve en zinvolle ondersteuning die op maat wordt ingevuld.

Ze bieden ondersteuning aan onder de vorm van:  

-        wonen (permanent of logeren/vakantie) 

-        dagactiviteiten (ateliers, Begeleid Werken, vrije tijd, pop-up ateljee...) 

-        begeleiding aan huis of individuele begeleiding in De Okkernoot (voor o.a. psychosociale of praktische ondersteuning)