Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus

 
Website

Hier kan je terecht als je voelt dat het niet meer gaat, je geraakt er alleen niet uit en zit in moeilijkheden (psychisch, relaties, gezin,...). Je hebt nood aan begeleiding. We gaan met jou in vertrouwen in gesprek over de thema's die jij aanbrengt en belangrijk vindt. Dat kan gaan over: depressieve of angstige gevoelens, agressie, verslaving, dwanggedachten, verlies/overlijden, zelfmoordgedachten, mishandeling, traumatische ervaringen, dingen horen, zien of denken die er niet zijn, autisme, AD(H)D,... CGG Ahasverus is er voor baby’s, kinderen, jongeren en hun ouders. Met zeer kleine kinderen kan dit via spel en materiaal.