Kindvriendelijke handelaars

 

Sinds 2018 is stad Halle de trotse eigenaar van het label Kindvriendelijke stad. Hiermee verbindt de stad zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburger en hebben dus het recht om actief vorm te geven aan de samenleving. Kindvriendelijkheid kan gezien worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Het is een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving.


Als stad willen we daarom ook graag werk maken van kindvriendelijke handelaars.

In 2021 startten we reeds het project kindvriendelijke horeca op. Want de gezellige cafés en heerlijke restaurants zijn een belangrijke troef voor onze stad. Die aantrekkingskracht wilden we versterken met een kindvriendelijk imago (een speelhoekje, kindvriendelijke toiletten, aangepast materiaal, ....)

Vanaf 2024 wensen we dit open te trekken naar alle handelaars, want eigenlijk kan iedere zaak kindvriendelijk zijn (bv. een speelhoekje, kindvriendelijk toilet, ...).
Heeft u interesse om uw zaak ook kindvriendelijker te maken en deel te nemen aan dit project?

Meld je gerust aan via onderstaande knop.

De dienst kinderen en jongeren zal je dan verder uitnodigen voor een algemeen informatiemoment en eventuele deelname aan dit project.

Hieronder is een overzicht terug te vinden van de reeds deelnemende zaken aan dit project.

So Fetch

't Pannekoekenhuisje

Bistro Tearoom Servais

SCOOP

Den Dragée

Alsput

Kaffee De Sleutel