Jeugdopbouwwerk (JOW)

 
Website

De jeugdopbouwwerker is een brugfiguur tussen de jeugd, stadsdiensten, hulporganisaties en verenigingen. Jeugdopbouwwerk richt zich vooral tot kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, brengt hun situatie in kaart en gaat aan de slag met hun noden. De jeugdopbouwwerker fungeert als eerste aanspreekpunt voor de jongeren, adviseert lokale diensten en bemiddelt op het terrein.