Subsidies voor algemene werking jeugdverenigingen

 

Halse jeugdverenigingen die erkend zijn door de stad kunnen jaarlijks subsidies ontvangen van de stad. De aanvragen moeten ingediend worden bij de dienst jeugd en onderwijs voor 15 september. Nieuwe verenigingen moeten eerst een aanvraag voor een subsidie startende jeugdvereniging indienen en zullen pas in het jaar dat daarop volgt, subsidies voor hun algemene werking kunnen ontvangen.

Er bestaat een subsidie voor de algemene werking, een subsidie voor de kampen en een subsidie voor het kampenvervoer. Voor jeugdmuziekateliers uit Halle is er een apart reglement.

De reglementen en aanvraagformulieren vind je hieronder: