Kindvriendelijke handelaars

 

Sinds 2018 is stad Halle de trotse eigenaar van het label Kindvriendelijke stad. Hiermee verbindt de stad zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburger en hebben dus het recht om actief vorm te geven aan de samenleving. Kindvriendelijkheid kan gezien worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Het is een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving.


Als stad maken we daarom, samen met de deelnemende zaken, graag werk van kindvriendelijke  handelaars.


Heeft u interesse om je zaak ook kindvriendelijker te maken en deel te nemen aan dit project?
Registreer u via dit formulier.
Wij nodigen u graag dan ook graag later uit voor een online bijeenkomst (uitnodiging wordt later verstuurd). We geven hier een extra woordje uitleg en we bekijken samen met u hoe we dit project in uw zaak kunnen vormgeven.