School-en studietoelage

 

De schooltoelage voor het basis - en middelbaar onderwijs wordt vanaf nu geregeld via het Groeipakket. Enkel voor een studietoelage in het hoger onderwijs, hoef je een aanvraag in te dienen. Meer info vind je via studietoelagen.be.