Opnieuw leerbuddies gezocht!

 

Sinds de zomer van 2020 organiseert de stad Halle het project leerbuddies. Hierbij worden leerlingen uit het Halse onderwijs die een leerachterstand hadden opgelopen door de coronamaatregelen, tijdens de zomervakantie en doorheen het schooljaar door een vrijwilliger begeleid en bijgewerkt. Door het succes van het project, doen we opnieuw een oproep naar extra leerbuddies die na de kerstvakantie van start kunnen gaan.

Wat houdt het project in?

Halse scholen kunnen leerlingen van de 3de kleuterklas, de lagere school en het secundair onderwijs aanmelden die in aanmerking komen voor:

  • Bijles: leerlingen die een leer- of taalachterstand hebben opgelopen en nood hebben aan vakinhoudelijke bijles.
  • Coaching traject: hulpvragen situeren zich hier voornamelijk rond het verbeteren van de algemene studiemethodiek (leren leren, creëren van een positieve huiswerkomgeving,…) of binnen andere levensdomeinen zoals het psychisch welbevinden, vrije tijd, opvoeding,…
  • Extra oefenkansen Nederlands

Een belangrijke voorwaarde is dat de nodige ondersteuning niet in het eigen gezin kan gerealiseerd worden, omwille van te weinig draagkracht, beperkte kennis bij de ouders, armoede,…

De stad Halle stelt leerbuddies ter beschikking die deze gezinnen kunnen begeleiden. De begeleiding kan zowel bij het kind thuis doorgaan als op school of op een locatie die de stad gratis ter beschikking stelt.

Gezocht: leerbuddies!

Leerbuddies die graag willen helpen, kunnen zich tot en met  zondag 31 oktober 2021 aanmelden via deze link.

Hier lees je ook meer over het profiel dat we zoeken, de praktische informatie en wat er van jou als leerbuddy verwacht wordt.

Na je aanmelding wordt een algemeen info moment voorzien waarbij extra informatie wordt gegeven aan alle kandidaten. Dan volgt de matching van de leerbuddies met de opgegeven leerlingen om dan na de kerstvakantie van start te gaan met het project.

De stad bedankt je nu al voor jouw inspanningen om de slaagkansen van deze kinderen in het onderwijs mee te vergroten!

Terug naar overzicht