Klimakkers organiseert tweede bootcamp rond duurzaamheid voor jongeren

 

Tussen 5 en 8 maart vindt het tweede Klimakkers Bootcamp plaats in Halle. Tijdens dit bootcamp leren 30 jonge mensen uit de regio Pajottenland & Zennevallei gedurende vier dagen projectmatig werken rond duurzaamheid. Hun resultaten pitchen ze, voor het grote publiek, tijdens het slotevent op maandagavond 8 maart. Op 7 maart is er een online netwerkevent voor plaatselijke organisaties en overheden.

Tijdens het bootcamp kunnen organisaties en gemeentebesturen uit het Pajottenland en de Zennevallei de deelnemende jongeren uitdagen rond toekomstbestendige projecten. Om deze samenwerking te versterken voorzien we op de derde dag van deze bootcamp ook een netwerkevent. Tijdens dit event gaan de jongeren in dialoog, leggen ze contacten met andere duurzame organisaties en overheden uit de regio en worden ze uitgedaagd. Samen met experten en efficiënte methodieken gaan de jongeren vervolgens aan de slag om concrete suggesties en acties te formuleren op de gestelde uitdagingen.

Door de coronamaatregelen werd het bootcamp (origineel gepland in november) verplaatst naar maart. Als het niet mogelijk is om fysiek samen te komen, zal het bootkamp volledig online gebeuren. Van één ding zijn we dus zeker: het bootcamp gaat door!

Klimakkers is een groeiende jeugdorganisatie, die ontstond tijdens de klimaatprotesten van 2018. Deze jongeren werken vooral rond klimaat en duurzame projecten. Ze willen een antwoord geven op de ongerustheid bij veel scholieren en studenten rond de klimaatcrisis. In november 2019 ging het eerste vierdaagse bootcamp in Halle door met 20 deelnemers. Dit resulteerde in vier theoretische projecten, die de deelnemers met veel enthousiasme presenteerden voor een volle raadzaal in Halle. Klimakkers volgt ondertussen deze projecten op naar een verdere uitwerking.


Voor dit project krijgt PajoPower een klimaatsubsidie van de provincie Vlaams-Brabant. Met haar klimaatsubsidies steunt de provincie projecten van gemeenten, verenigingen, het sociale middenveld, bedrijven en kennisinstellingen, die meewerken aan de ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te worden.

 

Info:  -Duurzaamheid | duurzaamheid@halle.be | 02 365 95 39

          -www.klimakkers.be | info@Klimakkers.be | T 0484 77 32 47

Info voor de pers: schepen Marijke Ceunen | marijke.ceunen@halle.be | T 0477 90 41 25

 

Terug naar overzicht