Je kind inschrijven voor het basis of secundaire school? Eerst online aanmelden!

 

Sinds 2020 gebeuren alle inschrijvingen voor een basis- en/ of secundaire school in Groot-Halle via een online aanmeldingssysteem. Zo zorgt Halle ervoor dat alle ouders evenveel kansen krijgen om hun kind in te schrijven in hun favoriete school. Het online systeem voorkomt dat ouders dagenlang moeten kamperen aan de schoolpoort.

Je laat tijdens de aanmeldperiode weten in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Aanmelden is dus iets anders dan ‘inschrijven’. Dat kan pas nadat de aanmeldperiode is afgesloten en je een school kreeg toegewezen waar jouw zoon of dochter zich effectief kan inschrijven. De ervaring leert dat er voor verschillende scholen meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. Hoe meer scholen je aanduidt, hoe groter de kans dat je een school toegewezen krijgt. We raden aan vooraf info te verzamelen over scholen waar je kind zich thuis kan voelen.

Basisonderwijs:

Is jouw kind geboren in 2020 en mag het volgend schooljaar voor het eerst naar de kleuterschool? Of gaat jouw oogappel voor het eerst naar het lager onderwijs? Of wil je kind van school veranderen? Dan moet je het eerst aanmelden via het centraal aanmeldingsregister (CAR). 

 • Voorrangsgroepen (broers, zussen, kinderen van personeel) kunnen zich aanmelden tussen 10 januari 2022 (10 uur) en 21 januari 2022 ( 16 uur) via www.basisschool-aanmelden.be. Op 27 januari krijg je het resultaat van de aanmelding. Tussen 31 januari 2022 en 18 februari 2022 kan je jouw kind dan inschrijven in de school die je werd toegewezen.
 • Alle andere kinderen kunnen zich aanmelden tussen 25 februari (10 uur) en 25 maart 2022 (16 uur) via www.basisschool-aanmelden.be. Op 21 april krijg je het resultaat van de aanmelding. Tussen 25 april en 20 mei 2022 kan je jouw kind dan inschrijven in de school die je werd toegewezen.
 • Het online systeem houdt in het lager onderwijs in de eerste plaats rekening met de school van voorkeur. Enkel als de vraag groter is dan het aantal beschikbare plaatsen in een bepaalde school, zal de toewijzing bijkomend gebeuren op basis van de afstand tussen de woonplaats van het kind en de gekozen school.
 • De vrije inschrijvingen starten vanaf woensdag 1 juni 2022.

Secundair onderwijs:

Op maandag 28 maart 2022 (14 uur) start de aanmeldperiode voor alle secundaire scholen in Halle en tal van andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Aanmelden kan via www.aanmelden.school en kan tot en met 25 april 2022 (14 uur).

 • Welke kinderen krijgen voorrang?
  • (Half)broers en (half)zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Kinderen die een zelfde domicilie- of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s).
 • De voorrangsgroepen moeten zich ook aanmelden tussen 28 maart en 25 april 2022. Bij de toewijzing krijgen zij wel enkel voorrang in dezelfde secundaire school waar zich een broer of zus bevindt of waar een ouder is tewerkgesteld.
 • Voor het toewijzen van een school houdt het aanmeldingsregister in eerste instantie rekening met de schoolkeuze van de ouders. Als er teveel aanmeldingen zijn voor eenzelfde school, dan werkt het systeem met een toevalsnummer dat aan elke leerling wordt toegekend. Het Vlaamse Decreet laat immers niet toe om andere parameters te gebruiken zoals dat voor het basisonderwijs wel het geval is. Ook het tijdstip van aanmelden heeft geen belang. Er wordt dus geen rekening gehouden met wie zich eerst of laatst heeft aangemeld voor een school.
 • Op donderdag 5 mei 2022 ontvang je een communicatie (mail) over de school waar je kind is toegewezen en kan je op de school zelf de inschrijving in orde brengen tot donderdag 2 juni 2022.
 • De vrije inschrijvingen starten vanaf maandag 9 mei 2022.

Nog vragen of hulp nodig?

Terug naar overzicht