Aanmeldingen en inschrijvingen secundair onderwijs schooljaar 23-24

 

In Groot-Halle verlopen alle inschrijvingen voor een secundaire school via een online aanmeldingssysteem. Het online systeem voorkomt dat ouders moeten kamperen aan de schoolpoort en zorgt ervoor dat alle ouders evenveel kansen krijgen om hun kind in te schrijven in hun favoriete school.

Tijdens de aanmeldperiode laat je weten in welke school of scholen jij je kind graag wil inschrijven. Aanmelden is dus iets anders dan ‘inschrijven’. Dat kan pas nadat de aanmeldperiode is afgesloten en je een school kreeg toegewezen waar jouw kind zich effectief kan inschrijven. De ervaring leert dat er voor verschillende scholen meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. Hoe meer scholen je aanduidt, hoe groter de kans dat je een school toegewezen krijgt. We raden aan vooraf info te verzamelen over scholen waar je kind zich thuis kan voelen.

Secundair onderwijs:

Op maandag 27 maart 2023 (14 uur) start de aanmeldperiode voor alle secundaire scholen in Halle en tal van andere Vlaams-Brabantse gemeenten via www.aanmelden.school. Aanmelden kan tot en met 21 april 2022 (14 uur).

Voorrangsgroepen moeten zich ook aanmelden tussen 27 maart en 21 april 2023. Bij de toewijzing krijgen zij wel enkel voorrang in die school waar zich een broer of zus bevindt of waar een ouder is tewerkgesteld.

Welke kinderen krijgen voorrang?

  • (Half)broers en (half)zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Kinderen die een zelfde domicilie- of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s).

Op 11 mei krijg je het resultaat van de aanmelding. Tussen 16 mei en 12 juni 2023 kan je jouw kind dan inschrijven in de school die je werd toegewezen.

Voor het toewijzen van een school houdt het aanmeldingsregister in eerste instantie rekening met volgorde van jouw schoolvoorkeuren. Als er teveel aanmeldingen zijn voor eenzelfde school, dan werkt het systeem met een toevalsnummer dat aan elke leerling per school wordt toegekend. Het Vlaamse Decreet laat immers niet toe om andere parameters te gebruiken zoals dat voor het basisonderwijs wel het geval is. Ook het tijdstip van aanmelden heeft geen belang. Er wordt dus geen rekening gehouden met wie zich eerst of laatst heeft aangemeld voor een school.

Nog vragen of hulp nodig?

 

 

 

Terug naar overzicht