Kindvriendelijke rouwplek

 

Sinds 2018 is stad Halle de trotse eigenaar van het label Kindvriendelijke stad. Hiermee verbindt de stad zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburger en hebben dus het recht om actief vorm te geven aan de samenleving. Kindvriendelijkheid kan gezien worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Het is een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving.

Als kindvriendelijke stad, is het belangrijk om de gedachtegang ook door te trekken op minder voor de hand liggende plekken zoals een begraafplaats.

Aandacht voor het rouwproces bij kinderen en jongeren is zeer belangrijk. Instinctief gaan kinderen hier heel ‘natuurlijk’ mee om. Het is belangrijk om hen dus niet af te schermen voor verdriet en verlies maar wel een plek te geven waar ze het kunnen verwerken.

Kinderen en jongeren praten vaak moeilijk over dat verlies en verdriet. Ze rouwen eerder door dingen te doen, creatief bezig te zijn. Daarom ontstond het idee om op de Halse begraafplaatsen een plek te creëren waar kinderen en jongereneen eigen invulling kunnen geven aan hun rouwproces, een plek waar kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen met hun gevoelens over rouwen en proberen we dit moeilijk thema bespreekbaar te maken.

 

Halle centrum