Inclusie subsidie

 

Halse jeugdverenigingen die erkend zijn door de stad kunnen jaarlijks een inclusiesubsidie ontvangen van de stad om te werken rond één of meerdere van de 7 B’s (bruikbaarheid, betaalbaarheid, bekendheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid en begrijpbaarheid) om hun werking nog toegankelijker te maken.

Om een aanvraag in te dienen maak je een document op met daarin minstens:

  • een duidelijke en gemotiveerde uiteenzetting over het project: Welke B? Welke doelstellingen? Wat willen jullie bereiken? Welke timing? Welke doelgroep? Welk materiaal is er voor nodig,…
  • een duidelijke begroting: de raming van inkomsten en uitgaven met korte toelichting en de vermelding van andere aangevraagde of toegekende subsidies voor het project
  • identificatiegegevens van de aanvrager en aanvragende vereniging of organisatie: naam, adres, gsm/telefoonnummer, e-mailadres
  • het rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden + rijksregisternummer van de persoon met volmacht op de rekening.

Deze aanvraag bezorg je voor 1 januari aan de dienst kinderen en jongeren of je stuurt ze door via mail naar jong@halle.be.

Heb je nog vragen of hulp nodig bij het opmaken van de aanvraag? Neem dan contact op met de dienst kinderen en jongeren via jong@halle.be of 02 356 98 30.