Speelstraten

 

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Overdag zijn ze volledig of gedeeltelijk afgesloten en hebben spelende kinderen en voetgangers voorrang op alle weggebruikers.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een wijk met een overheersend woonkarakter ligt,
 • de snelheid van de straat beperkt is tot 50km/uur,
 • er geen hoge frequentie aan doorgaand verkeer door de straat rijdt,
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt,
 • de omliggende straten goed bereikbaar blijven,
 • er minimaal 50% van de bewoners akkoord gaat met de inrichting van de speelstraat.

De stad heeft nog een aantal bijkomende voorwaarden opgesteld die worden gecontroleerd op het moment van de aanvraag. 

Lees het volledige reglement.

Bewonersenquête

Om na te gaan of je buren het idee van een speelstraat ook zien zitten, moet je een bewonersenquête afnemen die je samen met je aanvraag indient bij de stad. Elk huisnummer en busnummer is 1 geldende stem. Minimaal 50% van de bewoners moet akkoord gaan met de aanvraag.

Download hier de bewonersenquête.

Toegelaten periodes

Een speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de zomermaanden juli en augustus, met een vaste speeltijd van 10 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds. Wil je dus een speelstraat aanvragen? Dan heb je de keuze uit volgende momenten:

 • van 1 juli tem 15 juli
 • van 15 juli tem 31 juli
 • van 1 juli tem 31 juli
 • van 1 augustus tem 15 augustus
 • van 15 augustus tem 31 augustus
 • van 1 augustus tem 31 augustus
 • van 1 juli tem 31 augustus

Speelstraat aanvragen?

Vul hier het formulier in vanaf 1 februari 2024 om je speelstraat en bijkomend de mobiele speelpleinwerking aan te vragen.